Sparbanken Rekarne logo

Frilansande skribent Anna Bergfors

Anna Bergfors, skribent och coach vill tillsammans med skribenten Anna Enbom skapa trygghet för barn, unga och vuxna i Eskilstuna utifrån ett förebyggande arbete med ett antal workshops för att stärka föräldrar och vårdnadshavare i sitt föräldraskap.

De vill bidra till att hjälpa föräldrar att bli den starka, positiva drogförebyggaren de kan vara och många gånger är. Men det kan vara lätt att gå vilse i föräldrarollen och man kan behöva stöd, särskilt när det handlar om att den unge kanske börjar använda droger och hamnar i kriminalitet. Det kan vara extra lätt att gå vilse om man dessutom är relativt ny i Sverige och inte är bekant med språket eller kulturer. Anna har skrivit en bok som handlar om att vara anhörig till en person med missbruksproblematik (”Jag. Har. Inga. Ord. Kvar”, utgiven 2020). Det är denna bok som utgör plattformen för projektet.

Målgruppen är främst vuxna, föräldrar och vårdnadshavare. Då projektansvariga talar och läser på svenska och arabiska så är de språkgrupperna deras huvudsakliga målgrupper.